top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Alle bedragen zijn inclusief BTW.

 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

 • Per lespakket geldt maar één actiekorting of aanbieding!

 • Gemaakte afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekenening gebracht.

 • Een lespakket geeft niet de zekerheid dat de leerling klaar is voor het praktijkexamen, als het nodig mocht zijn kan dit worden aangevuld met losse lessen.

 • Slaagt de leerling in minder lessen dan het gekochte pakket dan worden de niet gebruikte lessen terugbetaald.

 • Stopt de leerling met de opleiding voor het einde van het lespakket dan geeft dit geen recht op restitutie van het lesgeld of examengeld.

 • Indien ik gedurende drie maanden helemaal niets van een leerling gehoord hebt komt het tegoed aan lessen en examengelden te vervallen, er vindt geen restitutie plaats.

 • Losse lessen dienen bij vooruitbetaling of per les betaald te worden.

 • Lespakketten dienen max. in twee keer te worden voldaan. Eerste betaling voor aanvang van de tweede les. Laatste betaling twee maanden later.

 • Met het accepteren van de leveringsvoorwaarden gaat de leerling ermee akkoord dat ik de inschrijfformulieren bewaar tot het moment waarop de leerling geslaagd is en dat deze niet voor andere doeleinden dan alleen mijn eigen administratie worden gebruikt.

 • Het praktijkexamen wordt pas aangevraagd als theorie examen is behaald. 

Algemene voorwaarden: Toegankelijkheidsbeleid
bottom of page