top of page
IMG_7241.jpg

De lesmethode

De lesmethode bestaat uit een vaste opzet die structuur geeft aan de rijlessen. De methode, die ik gebruik bestaat uit 4 Modules waarbij in totaal 46 Handelingen aan bod komen. Elke handeling wordt stap voor stap uitgelegd, zodat duidelijk is hoe je de handeling dient uit te voeren. 

Tijdens de rijlessen komen de handelingen stuk voor stuk aan bod. De vorderingen van de handelingen worden bijgehouden middels de instructievorderingenkaart. Op die manier weet je precies hoe je ervoor staat en waar je aan moet werken. Op basis van de vorderingen wordt er, aan de hand van het praktijkboek, huiswerk meegegeven voor de volgende rijles. Het huiswerk bestaat uit het doornemen van een paar bladzijden uit het praktijkboek.

De 4 modules zijn:

  1. Voertuigbediening en -beheersing

  2. Beheersing eenvoudige verkeerssituaties en manoeuvres

  3. Beheersing complexe verkeerssituaties en manoeuvres

  4. Veilige en verantwoorde verkeersdeelname

Lesmethode: Afbeelding
bottom of page